hỏi đáp 10:KUMON PHILIPPINES

TRANG CHỦ > Hỏi đáp > Tự học có nghĩa là giáo viên hoàn toàn không giảng dạy gì cả?

Hỏi đáp

Tự học có nghĩa là giáo viên hoàn toàn không giảng dạy gì cả?
Phương pháp Kumon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự học. Tự học ở đây có nghĩa là học sinh độc lập giải quyết bài tập và tự mình sửa lỗi.

Ở Kumon, việc học tập khởi nguồn trực tiếp từ giáo trình. Khi học sinh gặp khó khăn, vai trò của giáo viên hướng dẫn là hỗ trợ các em, cho các em gợi ý cần thiết nhằm giúp các em tự mình vượt qua nội dung học.

Phương pháp Kumon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự học. Tự học ở đây có nghĩa là học sinh độc lập giải quyết bài tập và tự mình sửa lỗi. Các dạng bài tập được biên soạn sao cho học sinh có thể tự mình tìm ra cách giải. Các ví dụ và lời hướng dẫn được trình bày đầy đủ trên giáo trình khi chuyển sang nội dung học mới, khuyến khích học sinh tự học và độc lập vượt qua các nội dung học.

Liên hệ

xem chi tiết

Hỗ trợ tư vấn:
+84 1900 54 54 24

Từ 08:30 sáng đến 05:30 chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ, lễ)

Hỏi thông tin online

(PDF: 4.4MB)


THÔNG TIN VỀ
KUMON

Hôm qua, hôm nay và ngày mai
Kumon đã, đang và sẽ luôn
khắc ghi nhiệm vụ không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng hướng dẫn.

Chủ tịch Viện Giáo dục Kumon

Giáo viên và nhân viên Kumon
không ngừng học hỏi từ chính học sinh của mình.

Thông điệp của người sáng lập
Kumon mà chúng tôi luôn khắc ghi.

Với Phương pháp Kumon, chúng tôi mong muốn đào tạo nên những công dân đức độ và tài năng, giúp các em đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Nhấn vào đây để tìm hiểu về các đặc điểm của Phương pháp Kumon.

Vai trò của Giáo viên Kumon là phát triển tiềm năng của từng học sinh.

Tình yêu thương của một người cha dành cho con trai của mình là nguồn gốc ra đời của Phương pháp Kumon.

Chúng tôi có một ước mơ: được đóng góp cho hòa bình thế giới thông qua giáo dục.

Là phương pháp giáo dục vượt thời gian và không gian, Kumon giúp mọi trẻ em phát triển theo đúng khả năng của mình.

Trẻ em Nhật Bản là những người đầu tiên trải nghiệm Phương pháp Kumon và sau đó là rất nhiều trẻ em khác
trên toàn thế giới.

Liên hệ

xem chi tiết

Hỗ trợ tư vấn:
+84 1900 54 54 24

Từ 08:30 sáng đến 05:30 chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ, lễ)

Hỏi thông tin online

(PDF: 4.4MB)