KUMON > Về Kumon > Sứ mệnh & Tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn

Với trách nhiệm của một công dân toàn cầu, Kumon mong muốn đóng góp vào sự phát triển và hạnh phúc của từng cá nhân bằng việc thực hiện Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị Kumon.

Sứ mệnh

Thông qua việc khám phá tiềm năng riêng biệt ở mỗi cá nhân và phát triển khả năng ấy đến mức tối ưu, chúng tôi mong muốn đào tạo nên những công dân đức độ và tài năng, qua đó góp phần vào sự phát triển của cộng đồng thế giới.

Tầm nhìn

Chúng tôi mong muốn tất cả học sinh ở mọi quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới có cơ hội học tập Phương pháp Kumon và mỗi cá nhân đều tích cực tự học, nỗ lực phấn đấu cho những ước mơ và mục tiêu của mình.

Giá trị

ĐỊNH HƯỚNG CỦA KUMON
Những điều mà chúng tôi và các cộng sự quan tâm

Sự phát triển của mỗi cá nhân học sinh là yếu tố trọng tâm.

Việc học ở Kumon phải luôn là những trải nghiệm quý giá cho sự trưởng thành và tương lai của trẻ.
Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cơ hội học tập Phương pháp Kumon cho tất cả mọi trẻ em trên thế giới.
Chúng tôi luôn tâm niệm hai điều này trong suy nghĩ khi làm việc – đó cũng là lý do duy nhất cho sự tồn tại, phát triển của Kumon và là trách nhiệm đối với sự phát triển của trẻ.
Trong quá trình làm việc, nếu có bất kỳ do dự nào, chúng tôi sẽ dừng lại và tự hỏi mình “Liệu điều này thật sự có ích cho trẻ?” và một lần nữa, chúng tôi có cơ hội nhìn lại định hướng của mình.
Khắc ghi những điều này, chúng tôi sẽ thực hiện mọi thứ trong khả năng của mình
nhằm làm tăng giá trị của Phương pháp Kumon và giúp ngày càng nhiều trẻ em có cơ hội trải nghiệm phương pháp này.

Chúng tôi trân trọng những người có cùng định hướng.

Chúng tôi luôn thể hiện lòng yêu mến đối với các Giáo viên Kumon cũng như những người quan tâm đến thế hệ tương lai và cùng đóng góp cho sự phát triển của xã hội thông qua giáo dục.
Với sự trân trọng sâu sắc và một sứ mệnh chung, chúng tôi cố gắng hết sức mình để cùng nhau thực hiện lý tưởng cao đẹp này.

Chúng tôi cũng rất coi trọng các cộng sự của mình.

Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng, duy trì văn hóa công sở và môi trường làm việc tốt để tất cả cộng sự đều hăng hái làm việc với một ý thức trách nhiệm cao và tinh thần thử thách, để họ có thể nâng cao năng lực bản thân và đảm bảo cuộc sống cá nhân của mỗi người.

Các cam kết với cộng đồng

Chúng tôi dành sự biết ơn chân thành đến những nơi chúng tôi sống và làm việc. Là một công dân tận tâm, chúng tôi tham gia tích cực vào nhiều hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng như bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, góp phần phát triển nền giáo dục và văn hóa của địa phương. Theo cách này, chúng tôi đang thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng trên toàn cầu.

Cuối cùng, chúng tôi luôn tâm niệm ba điều sau đây và luôn khắc ghi trong mọi trường hợp.

1. Chúng tôi khẳng định mình là những công dân chân chính vì lời nói và hành động luôn đi đôi với nhau.
2. Chúng tôi luôn phấn đấu để trở thành những người lạc quan, vui vẻ và vẫn giữ vững niềm tin cũng như sự tự hào của những người làm giáo dục.
3. Chúng tôi luôn giữ sự khiêm tốn và khiêm nhường để phấn đấu hoàn thiện mình qua từng ngày.