KUMON > Dành cho Phụ huynh > Quy trình nhập học

Enrolment Procedure

Đặt lịch hẹn

Tham dự hội thảo và kiểm tra đầu vào miễn phí

Đăng ký nhập học

Đăng ký trực tuyến
* Thông tin bắt buộc

Thông tin Phụ huynh*
Số điện thoại*
Email*
Tỉnh/Thành phố*
Chọn trung tâm*
Mục đích liên hệ*
Nhập họcThông tin trung tâmChương trình họcHọc phíThông tin khác, xin vui lòng nêu rõ bên dưới:
Quý Phụ huynh biết đến Kumon thông qua?
 
Tôi đồng ý cho phép sử dụng các thông tin cá nhân trên đây vào mục đích*
Hướng dẫn học sinhHoạt động của trung tâmCập nhật sản phẩm/dịch vụ