Học phí

Phí ghi danh Học phí hàng tháng Tỉnh/Thành phố
300,000 VNĐ 1,300,000 VNĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương,

Đồng Nai, Cần Thơ, Hải Phòng