hỏi đáp 4:KUMON PHILIPPINES

TRANG CHỦ > Hỏi đáp > Ai là người phát triển giáo trình Kumon?

Hỏi đáp

Ai là người phát triển giáo trình Kumon?
Một nhóm các nhà toán học và ngôn ngữ học quốc tế, những chuyên gia về phương pháp Kumon, thường xuyên tập trung bàn bạc khi thấy cần thiết phải chỉnh sửa giáo trình để đảm bảo cho giáo trình Kumon luôn tốt nhất trong khả năng có thể.

Giáo trình của Kumon được biên soạn lại theo định kỳ. Một nhóm các nhà toán học và ngôn ngữ học quốc tế, những chuyên gia về phương pháp Kumon, thường xuyên tập trung bàn bạc khi thấy cần thiết phải chỉnh sửa giáo trình để đảm bảo cho giáo trình Kumon luôn tốt nhất trong khả năng có thể, đồng thời cập nhật với nội dung giáo dục hiện đại.

Liên hệ

xem chi tiết

Hỗ trợ tư vấn:
+84 1900 54 54 24

Từ 08:30 sáng đến 05:30 chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ, lễ)

Hỏi thông tin online

(PDF: 4.4MB)


THÔNG TIN VỀ
KUMON

Hôm qua, hôm nay và ngày mai
Kumon đã, đang và sẽ luôn
khắc ghi nhiệm vụ không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng hướng dẫn.

Chủ tịch Viện Giáo dục Kumon

Giáo viên và nhân viên Kumon
không ngừng học hỏi từ chính học sinh của mình.

Thông điệp của người sáng lập
Kumon mà chúng tôi luôn khắc ghi.

Với Phương pháp Kumon, chúng tôi mong muốn đào tạo nên những công dân đức độ và tài năng, giúp các em đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Nhấn vào đây để tìm hiểu về các đặc điểm của Phương pháp Kumon.

Vai trò của Giáo viên Kumon là phát triển tiềm năng của từng học sinh.

Tình yêu thương của một người cha dành cho con trai của mình là nguồn gốc ra đời của Phương pháp Kumon.

Chúng tôi có một ước mơ: được đóng góp cho hòa bình thế giới thông qua giáo dục.

Là phương pháp giáo dục vượt thời gian và không gian, Kumon giúp mọi trẻ em phát triển theo đúng khả năng của mình.

Trẻ em Nhật Bản là những người đầu tiên trải nghiệm Phương pháp Kumon và sau đó là rất nhiều trẻ em khác
trên toàn thế giới.

Liên hệ

xem chi tiết

Hỗ trợ tư vấn:
+84 1900 54 54 24

Từ 08:30 sáng đến 05:30 chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ, lễ)

Hỏi thông tin online

(PDF: 4.4MB)