TRANG CHỦ > Lưu ý pháp lý

Lưu ý pháp lý

CÔNG BỐ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Các logo, đồ họa, hình ảnh, thiết kế và trình bày (“Nội dung”) của toàn bộ website này thuộc sở hữu độc quyền của Công ty TNHH Kumon Châu Á Thái Bình Dương. Các nội dung trên website này không được quyền sử dụng lại, đính kèm, sao chép hoặc liên kết từ hoặc tới bất kỳ website, ấn bản hoặc phương tiện điện tử nào khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Công ty TNHH Kumon Châu Á Thái Bình Dương.

Kumon Việt Nam hoạt động dưới hình thức trung tâm trực thuộc công ty và là đại diện hợp pháp duy nhất tại Việt Nam của Viện Giáo dục Kumon Nhật Bản. Chúng tôi không triển khai hình thức nhượng quyền tại Việt Nam. Công ty TNHH Kumon Việt Nam là đơn vị duy nhất được quyền triển khai phương pháp và hệ thống giảng dạy sử dụng giáo trình Kumon tại Việt Nam.
© 2009 Kumon Asia & Oceania Pte. Ltd. All rights reserved.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Kumon Châu Á Thái Bình Dương không thu thập, lưu trữ, giữ lại hoặc chuyển giao cho bên thứ ba bất cứ thông tin nào bạn đăng nhập trên website này trước khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản, án lệnh vắng mặt hoặc thủ tục pháp lý nào khác.

Tìm trung tâm

Tìm trung tâm Kumon gần bạn

Liên hệ

xem chi tiết

Hỗ trợ tư vấn:
+84 1900 54 54 24

Từ 08:30 sáng đến 05:30 chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ, lễ)

Hỏi thông tin online

(PDF: 4.4MB)


THÔNG TIN VỀ
KUMON

Hôm qua, hôm nay và ngày mai
Kumon đã, đang và sẽ luôn
khắc ghi nhiệm vụ không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng hướng dẫn.

Chủ tịch Viện Giáo dục Kumon

Giáo viên và nhân viên Kumon
không ngừng học hỏi từ chính học sinh của mình.

Thông điệp của người sáng lập
Kumon mà chúng tôi luôn khắc ghi.

Với Phương pháp Kumon, chúng tôi mong muốn đào tạo nên những công dân đức độ và tài năng, giúp các em đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

Nhấn vào đây để tìm hiểu về các đặc điểm của Phương pháp Kumon.

Vai trò của Giáo viên Kumon là phát triển tiềm năng của từng học sinh.

Tình yêu thương của một người cha dành cho con trai của mình là nguồn gốc ra đời của Phương pháp Kumon.

Chúng tôi có một ước mơ: được đóng góp cho hòa bình thế giới thông qua giáo dục.

Là phương pháp giáo dục vượt thời gian và không gian, Kumon giúp mọi trẻ em phát triển theo đúng khả năng của mình.

Trẻ em Nhật Bản là những người đầu tiên trải nghiệm Phương pháp Kumon và sau đó là rất nhiều trẻ em khác
trên toàn thế giới.

Liên hệ

xem chi tiết

Hỗ trợ tư vấn:
+84 1900 54 54 24

Từ 08:30 sáng đến 05:30 chiều các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ, lễ)

Hỏi thông tin online

(PDF: 4.4MB)