TRANG CHỦ > Về tổ chức > Hồ sơ công ty > Viện Giáo dục Kumon (Công ty mẹ)

Viện Giáo dục Kumon (Công ty mẹ)

Văn phòng tổng Osaka

Osaka Ekimae Daini Bldg. 9F
1-2-2 Umeda, Kita-ku
Osaka 530-0001 Japan

Văn phòng tổng Tokyo

Keikyu Daiichi Bldg. 12F
4-10-18 Takanawa, Minato-ku
Tokyo 108-0074 Japan

Ngày thành lập: Tháng 7/1958
Ngày hợp nhất: Tháng 8/1962
Vốn đầu tư: 4.418 triệu yen
Doanh thu: 78,723 triệu yen
Thu nhập hoạt động: 11,011 triệu yen
Tổng số nhân viên: 3,947 (ở tất cả các nhánh)
Chủ tịch: Akio Tsunoda

VIỆN GIÁO DỤC KUMON (tiếng Anh)

Các công ty chức năng

Viện nghiên cứu Giáo dục Toru Kumon
Công ty TNHH Cơ sở Kumon

Các công ty hỗ trợ hoạt động

Công ty TNHH Dịch vụ Kumon
Công ty TNHH Xuất bản Kumon
Công ty TNHH Kumon L.I.L
Công ty TNHH Kumon Học liệu
Công ty TNHH Kumon Rèn Đọc Nhanh

Thông tin trên cập nhật đến tháng 3/2008

Tìm trung tâm

Tìm trung tâm Kumon gần bạn