TRANG CHỦ > Phương pháp học Kumon là gì? > Phương pháp Kumon và các thế mạnh > 3. Bài tập thiết kế theo từng bước nhỏ > Năm đặc điểm của bài tập Kumon được thiết kế theo từng bước nhỏ

Năm đặc điểm của bài tập Kumon được thiết kế theo từng bước nhỏ

Giáo trình Kumon giúp học sinh dần tiến bộ thông qua tự học.
Chúng tôi sẽ lý giải tiến trình này được thực hiện như thế nào
bằng cách sử dụng giáo trình Toán làm ví dụ minh họa.

Watch the Video

Giáo trình Kumon
với cấu trúc theo từng
bước nhỏ giúp học sinh
tiến bộ bằng chính
khả năng của mình.

Tại sao có đến 4,420 bài tập được sắp xếp
từ dễ nhất đến khó nhất?

Bài tập Kumon được sắp xếp theo từng bước nhỏ.
×
Watch the Video

Đặc trưng 1
Học sinh khởi đầu với các bài tập dễ,
sau đó tiến lên chinh phục những nội dung cao hơn!

Tại sao học sinh lại khởi đầu với các bài tập có thể hoàn thành thật dễ dàng?

Đặc trưng 1
×
Watch the Video

Đặc trưng 2
Học sinh học phương pháp tính toán thật nhanh chóng và chính xác.

Tại sao thời gian hoàn thành bài tập lại đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao khả năng Toán của học sinh?

Đặc trưng 2 >
×
Watch the Video

Đặc trưng 3
Học sinh tiến bộ qua từng ngày
với cảm nhận mình đang thay đổi
và phát triển như thế nào.

Tại sao học sinh có thể phát triển kỹ năng bằng
sự tự tin vào bản thân?

Đặc trưng 3
×
Watch the Video

Đặc trưng 4
Học sinh tự tư duy để tìm và
sửa lỗi sai trên bài tập đã hoàn thành.

Tại sao việc có lỗi sai khi làm bài tập cũng là một phần quan trọng trong việc học cùng giáo trình từng bước nhỏ của Kumon?

Đặc trưng 4
×
Watch the Video

Đặc trưng 5
Học sinh tự học nội dung
mới từ ví dụ.

Làm thế nào học sinh có thể tự mình chinh phục những nội dung mà các em chưa từng tiếp cận?

Đặc trưng 5
×

Bài tập với từng bước nhỏ của Kumon
giúp học sinh phát triển tối đa tiềm năng của mình.

Ngoài năm đặc trưng nêu trên, trong các nội dung học từ Mầm non đến Trung học Phổ thông, nhiều đặc trưng khác được lồng ghép thêm vào bài tập của chúng tôi. Mỗi đặc trưng được thiết kế để đảm bảo phát triển khả năng tự học của học sinh.